Informace pro turisty

logo

Interaktivní mapa

Interaktivní mapy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

O projektu LINECKÁ STEZKA

   Ke vzniku projektu Linecká stezka vedlo několik základních impulzů. Tím hlavním je především historická skutečnost, že regionem mezi Netolicemi a Lincem vedla ve středověku významná "nadregionální" obchodní cesta (odtud také název " Linecká stezka" nebo také "Stará cesta do Čech").

   Právě poznání historických souvislostí stálo na začátku přípravy tohoto projektu a zároveň je to významné lákadlo pro české a zahraniční návštěvníky. Právě oblast mezi Netolicemi a Vyšším Brodem na české straně hranice není v současné době z hlediska cestovního ruchu  kvalitně  zpracováno. Dalším impulzem pro vznik  tohoto projektu byla
i samotná Zemská výstava 2013, která zvýšila turistický potenciál jak v jihočeském, ale také i v hornorakouském příhraničí. Dalším inovačním prvkem, který projektoví partneři chtějí v rámci projektu využít, je mobilní aplikace – turistický průvodce (včetně interaktivních map) a snaha tuto formu cestovního ruchu dostat do povědomí všech návštěvníků dotčeného regionu. Nedílnou součástí projektu je také doplnění turistického mobiliáře v obcích na trase Linecké stezky, vydání propagačních tiskovin, školení pracovníků infocenter v regionu a podobně. Veškeré výstupy projektu jsou podloženy archeologickým průzkumem realizovaným v okolí samotné Linecké stezky (lidarové snímkování,  geofyzikální analýzy a další vědecké metody).

   „Předskokanem“ tohoto projektu je projekt LINECKÁ STEZKA – vyhledávací studie, který je podpořen z Fondu malých projektů (ve spolupráci s NORDICO Stadtmuseum Linec). Všechny podněty vedoucí ke vzniku tohoto projektu lze tedy spojit do společného cíle - využití společného kulturního, přírodního a hospodářského potenciálu hornorakouského a jihočeského pohraničí, zejména potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu.

 

Výstupy projektu:

1. Mobilní průvodce (interaktivní aplikace pro mobilní telefony, provoz off line)
2. Interaktivní mapy a www (samostatné www; interaktivní mapová aplikace s turistickými zajímavostmi)
3. Soubor turistických map a tiskovin (mapa -region "Linecké stezky; mapky místních výletů - tištěná i e-verze; vandrovní knížka)
4. Putovní výstava a tiskoviny (výstup komplexní ho výzkumu, na vědecko archeologické bázi identifikovaný „příběh regionu Linecké stezky“ - využití analýzy dat lidarového snímkování, pylového profilu a geofyzikálních analýz; populárně-vědecká interpretace průzkumu obrazem i slovem; doprovodné tiskoviny – bedekr, průvodce dějinami Linecké stezky)
5. Obnova části historického úvozu mezi Lhenicemi a Netolicemi (součást stezky)
6. Drobný mobiliář (lavičky, turistická odpočívadla, informační tabule) a doplnění turistického značení ve spolupráci s KČT v českém příhraničí
7. Umístění informačních cedulí na rakouském i českém území (IC, apod.)

8. Zorganizování propagačních zážitkových akcí na "Linecké stezce" (turistický pochod, výlety, Archeo-dny);
9. Proškolení pracovníků informačních center (práce s mobilními aplikacemi)